V Břeclavi se od 1. března změní ceník MHD

Město se tímto krokem přizpůsobuje celokrajskému integrovanému dopravnímu systému, ve kterém v březnu vzrostou ceny jednorázových i předplatních jízdenek. Městu Břeclav se však podařilo s krajským koordinátorem Integrovaného dopravního systému – společností KORDIS JMK - vyjednat kompromis, díky němuž jsou změny pro břeclavské cestující příznivější. Změnu ještě musí potvrdit zastupitelstvo na svém únorovém zasedání.
„Pro zachování principu integrovaného dopravního systému je žádoucí, aby tarif byl jednotný a ceny jízdních dokladů v městských dopravách kopírovaly ceny jízdních dokladů vydávaných Jihomoravským krajem,“ zdůvodnil starosta města Svatopluk Pěček, proč kraj vyzval město ke sjednocení ceníku i města s vlastní městskou hromadnou dopravou.
Kdyby město k tarifu, jak ho navrhl kraj, nepřistoupilo, znamenalo by to nejednotnost systému IDS JMK. Cestujícím by byl zhoršen komfort cestování - řešili by zda nastoupit do krajského nebo městského autobusu, vznikal by chaos při placení i počítání výše tržeb, které přerozděluje KORDIS JMK.
„Zejména by byli zasaženi cestující z oblasti Charvátské Nové Vsi a Poštorné, případně i ze Staré Břeclavi, kteří dnes mohou kombinovat libovolně regionální i městské autobusy. V regionálních spojích by při neodsouhlasení nových cen mohly přestat platit městské předplatní jízdenky, senioři s bezplatnou přepravou by nebyli přepravováni bezplatně, stejně jako držitelé průkazů ZTP,“ poznamenal starosta.
Městu Břeclav se podařilo vyjednat se společností KORDIS JMK zapracování přestupní bezhotovostní jízdenky za 16 Kč pro Zónu 575 a dále nezvyšování ceny hotovostní jízdenky z 20 Kč na původně navrhovaných 25 Kč.
Od 1. března 2023 se cena nejvyužívanější základní jízdenky (bezhotovostní u řidiče v Zóně 575) nově zvyšuje z 10 Kč na 12 Kč, zlevněná z 5 Kč na 6 Kč, zůstává zachována základní hotovostní platba u řidiče ve výši 20 Kč, respektive zlevněná ve výši 10 Kč.
Novinkou je jízdenka přestupní bezhotovostní platbou ve výši 16 Kč. Přestupní jízdenka opravňuje v rozsahu 40 minut k libovolnému počtu jízd a přestupů v rámci zóny 575.
Základní měsíční jízdné se zvyšuje z 280 Kč na 330 Kč, čtvrtletní ze 720 Kč na 860 Kč a roční z 2.500 Kč na 2.950 Kč. Zlevněné měsíční jízdné se zvyšuje ze 140 Kč na 165 Kč, čtvrtletní z 360 Kč na 430 Kč a roční z 1.250 Kč na 1.475 Kč.