V Břeclavi se změní sazba poplatku za odpad

Po osmi letech se v Břeclavi upraví sazba poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Novou výši poplatku na svém zasedání včera schválili zastupitelé. Rozhodnutí vzešlo z živé diskuze nejen koaličních, ale i opozičních zastupitelů, jejímž předmětem bylo zejména to, o kolik se zvýší a od kterého roku. Jako nezbytné se jeví navýšení ročního poplatku z 600 na 900 korun. Nová sazba bude platit od počátku příštího roku.

Hlavním důvodem je velký nárůst nákladů na likvidaci odpadů v posledním roce. A to nejen nákladů na jejich třídění, recyklaci a skládkování, v ceně se odráží také inflace, tedy všeobecné zdražování zboží a služeb.

Od poslední změny poplatku se náklady na svoz na jednoho obyvatele Břeclavi zvedly na dvojnásobek. Zatímco v roce 2016 činily 817 korun, v letošním roce už je to 1 669 korun. Nárůst nákladů je téměř stoprocentní navzdory tomu, že v Břeclavi došlo ke snížení počtu obyvatel o 978 osob.

Město dnes platí za svoz a likvidaci odpadu 39,970 milionu korun ročně. Samotný poplatek od občanů náklady na vývoz a likvidaci odpadu zdaleka nepokryje a město tuto službu významně dotuje z obecního rozpočtu. Při nynější výši poplatku se občané podílí na celkových nákladech částkou 13,2 milionu korun. Město tedy doplácí téměř 27 milionů, což představuje dvě třetiny celkových nákladů. V uplynulém roce se díky administrativním opatřením podařilo zefektivnit výběr poplatků a získat tak do rozpočtu dalších půl milionu korun.

Situace na trhu s odpady je nicméně dnes taková, že i za komodity, které dříve byly uložitelné zdarma, nebo je dokonce bylo možné odevzdávat s výdělkem, nyní město platí. Zvýšení poplatku přinese do rozpočtu města zhruba sedm milionů korun, které pomohou krýt narůstající náklady s odpadem spojené.

Obecně závazná vyhláška, která zvýšenou sazbu poplatku zavádí, začne platit 1. ledna 2024. Beze změny v ní zůstávají osvobození a úlevy. Dítěti do šesti let věku a dospělé osobě nad 65 let věku se poskytuje úleva ve výši 200 korun.

Finanční bilanci odpadového hospodářství město hodlá do budoucna vylepšovat různými systémovými změnami. V plánu je například umožnění vstupu podnikatelů do veřejné sítě sběru a likvidace odpadů. Ti, kteří ukládají tříděný odpad (plast a papír) do běžných kontejnerů, tak dnes činí nelegálně. Město chce třídění podnikatelského odpadu podporovat, proto tento postup do budoucna zlegalizuje. Podnikatel bude moci uzavřít smlouvu s městem o vstupu do veřejné sítě. Město pak bude mít evidenci, díky které bude moci efektivně v takových místech posílit počty nádob. Zároveň se podnikatelé vyhnou riziku případného postihu za neoprávněné ukládání odpadu do veřejných nádob.