V Domově seniorů se začne stavět

Rekonstrukce Domova seniorů, finančně nejnákladnější akce tohoto volebního období, může začít. V pátek dopoledne podepsali zástupci města a sdružení stavebních firem VW Wachal, Váhostav - SK a S-VWS smlouvu o realizaci první etapy rekonstrukce Domova seniorů.

V rámci ní vznikne nové zázemí pro technické a stravovací úseky. Současné prostory byly nevyhovující jak po stránce technického stavu, tak i s ohledem na objem činností a logistiku.

Stavební firmy zahájí práce 10. června, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Celá investice bude stát 99,8 milionu korun, 44 milionů získalo město z dotace od ministerstva práce a sociálních věcí. V další naplánované etapě se v současném stravovacím úseku vytvoří přechodné ubytování pro klienty z prostor, které se budou revitalizovat. Je velmi nutné zajistit provoz z pohledu požární ochrany, musí se vyměnit veškeré drátové rozvody, kolabující stupačky a rozvody tepla a vody. Je zapotřebí přizpůsobit ubytovací část současnému objemu poskytované péče a zmodernizovat sociální zázemí klientů.

Všechny tyto práce budou probíhat za plného provozu, což bude velmi náročné.

31. 5. 2019