V pátek bude MHD zdarma

V pátek 22. září si připomínáme Den bez aut. Pro ty, kteří dokáží překonat vlastní pohodlnost a zažité stereotypy, máme jednu dobrou zprávu. Městská hromadná doprava bude tento den zdarma. Bude určitě zajímavé sledovat, zda se tento fakt pozitivně projeví v břeclavských ulicích.

Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví každoročně 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení – např. podporu veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.
V roce 2002 byl jednodenní Den bez aut byl poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci ETM je místními úřady realizováno široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy. Pravidelně se k němu v posledních letech připojuje také město Břeclav.