V Poštorné je otevřeno nové sběrné místo

Od začátku září otevřelo Město Břeclav v Poštorné nové sběrné místo pro ukládání odpadu. Občané Břeclavi budou moct vozit na ulici Hájovou za poštorenským hřbitovem odpad z domácnosti, nábytek, textil, tříděný i směsný odpad, bio, rostlinné oleje, kovy nebo dřevo.

Sběrné místo Hájová bude sloužit pro ukládání odpadu pro občany z Poštorné, Tovární kolonie, Habrové seči nebo Charvátské Nové Vsi. Ušetří tak čas, protože už nebudou muset vozit odpad až do sběrného dvora v Břeclavi, a zbytečně tak projíždět celým městem. Nedaleko nového sběrného místa jsou také dvě velká sídliště, a i pro jejich obyvatele bude likvidace odpadu dostupnější.

Při otevření sběrného místa byl představen nový elektrický nákladní automobil s nosností až 500 kg, který mají od srpna 2021 ve svém vozovém parku Technické služby. „Elektromobil, které Město Břeclav pořídilo, navazuje na směr, kterým se jako město vydáváme,“ řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. „Chceme být město ekologických investic. Máme autobusy, které jsou relativně čisté, a teď se přidáváme k těm, kdo mají ve svém vozovém parku elektromobily. Protože tato vozidla jezdí primárně uvnitř města, slibujeme si od nich menší znečištění jak výfukovými plyny, tak hlukem. Druhé takové auto bude dodáno zhruba za měsíc,“ upřesnil místostarosta Matuška.

Výhodou elektromobilů jsou nízké provozní náklady a tichý provoz, který umožní Technickým službám zajišťovat vybrané činnosti i v nočních hodinách. Provoz na pěší zóně, v parcích, při údržbě hřbitovů, zeleně, chodníků, nebo v okolí škol a sportovišť, nebude díky ekologičtějšímu provozu obtěžovat lidi zplodinami ze spalovacích motorů.

V návaznosti na otevření sběrného místa bude sobota 18. září poslední sobotou, kdy mohou občané využít mobilního sběrného místa na ulici Záhumní, po tomto datu mohou plně využívat nové sběrné místo na Hájové. Při příjezdu na sběrné místo se musí zájemci o uložení odpadu prokázat občanským průkazem s trvalým bydlištěm ve městě.

Na sběrné místo nemohou vozit odpad podnikatelé a nebude možné sem vozit ani stavební suť, pneumatiky a nebezpečný odpad. Tyto odpady je možné i nadále vozit jen do sběrného dvora AVE na Sovadinově ulici.

Otevřeno zde bude od 1. září do 31. října 2021 každou středu a pátek v čase od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

V zimním období 1. listopadu 2021–31. března 2022 bude otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Břeclav, 2. srpna 2021