V úterý začne povodňování lužních lesů

Povodí Moravy na základě žádosti Lesů ČR začne v úterý 3. března v 8 hodin odpouštět vodu z Novomlýnských nádrží, aby bylo možné provést povodňování lužních lesů v oboře Soutok.

Umělá povodeň má za cíl vylepšit vodní režim v tomto území a vytvořit podmínky, které zde v minulosti bývaly obvyklé. Předpokládaný odtok z Novomlýnských nádrží bude činit 80–90 m3/s (max. 100 m3/s), což způsobí přechodné zvýšení hladiny řeky Dyje.