V září a říjnu bude na semaforech blikat zelená

Od začátku září do konce října je v Břeclavi plánováno spuštění blikající zelené. Z technických důvodů se tak původně avizovaný termín asi o měsíc posunul.

Blikající zelená předznamenává konec signálu se zeleným světlem „Volno“. Délka signálu se zeleným světlem zůstane stejná, pouze poslední 4 sekundy signálu „Volno“ bude světlo blikat. Blikat budou pouze tříkomorová návěstidla s tříbarevnou soustavou. Doplňkové zelené šipky, zelený signál pro opuštění křižovatky a dvoubarevné soustavy se signály pro chodce blikat nebudou.

Blikající zelenou řidiči uvidí na semaforech křižovatek hlavního tahu silnice I/55 městem Břeclav, které se tak zapojí do pilotní studie Ministerstva dopravy o vlivu zavedení vizuální modifikace signálu volno na SSZ v ČR. Tu zpracovává Centrum dopravního výzkumu. Cílem studie je zjistit vliv blikající zelené na bezpečnost a propustnost křižovatek s touto úpravou. Studie probíhá v rámci potřeby sjednocování pravidel v silničním provozu s našimi sousedy (Rakousko, Slovensko) a dalšími státy v rámci EU.

Od 19. srpna do 25. 10. budou moci Břeclavané nad zmíněnými křižovatkami spatřit drony, které budou snímat situaci před spuštěním, hned po spuštění a měsíc po spuštění blikající zelené. Právě záběry z dronů pomohou k vyhodnocení studie.

Pro blikající zelenou platí pro řidiče stejná práva a povinnosti jako pro signál se zeleným světlem „Volno“ – viz Příloha č. 9 Světelné signály k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Na všech ramenech dotčených křižovatek budou dočasně osazeny dopravní značky upozorňující na úpravu signálního plánu.