Ve Staré Břeclavi jsou ochranné pruhy pro cyklisty

Na začátku dubna se ve starobřeclavských ulicích Na Pěšině a Generála Šimka se v souladu s projektem schváleným Policií ČR objevilo nové vodorovné dopravní značení - tzv. ochranné jízdní pruhy pro cyklisty, které byly zavedeny zákonem číslo 48/2016 o provozu na pozemních komunikacích. Oproti vyhrazeným jízdním pruhům pro cyklisty, které jsou už řadu let v jiných částech města, mají několik odlišností.

Ochranný cyklopruh určuje cyklistovi jeho bezpečný prostor, ale když se v něm žádný cyklista nenachází, tak jej mohou řidiči motorových vozidel využít. Nikdo jim totiž striktně nezakazuje do ochranného cyklopruhu v případě nutnosti zajet (na rozdíl od vyhrazených cyklopruhů).

Když se cyklista v ochranném pruhu nachází, většině řidičů stačí zbylý prostor vozovky k bezpečnému minutí cyklisty, aniž by u toho navíc museli dávat znamení, že jej předjíždí. Jinak se provoz motorových vozidel prakticky neliší od stavu, kdy ochranný cyklopruh na vozovce nebyl.
Je tedy výhodné pro obě strany: cyklista má více bezpečného prostoru a motorista ho míjí plynule, bez vybočování a signalizace blinkrem.

Vizuálně se ochranný cyklopruh liší od vyhrazeného tím, že:

• nikdy nemá svislé dopravní značení
• nikdy není červeně podbarven
• je vyznačen čarou s drobnějším přerušováním

Věříme, že si Břeclavavné na nový způsob značení rychle zvyknou a že nový způsob značení přispěje k bezpečnosti cyklistů na městských komunikacích.

DSC_1045.JPG

3. 4. 2019