Ve Staré Břeclavi musí stavbaři dočasně snížit hladinu spodní vody

Z důvodu výstavby dešťové a splaškové kanalizace na nové přístavbě Domova seniorů v Břeclavi je nutné před započetím samotných výkopových pracích začít se snižováním hladiny podzemní vody, a to až o 3,85 metru.

Hladinu podzemní vody je nutné snižovat s předstihem před samotným zahájením výkopových prací, které by nebylo jinak možné provést. Ke snižování hladiny dochází pozvolna, proto se čerpání provádí nepřetržitě i o víkendech. Výkopové práce budou zahájeny od 21. 8. 2019. Předpoklad ukončení čerpání je 6.září. Během čerpání dočasně klesne také hladina spodní vody v okolních studnách. Po ukončení čerpání spodní hladina nastoupá  na původní úroveň do několika hodin.

20. 8. 2019