Vedení Břeclavi chce zlepšit MHD ve městě

Vedení města chce výrazně navýšit počet spojů MHD. Břeclavští radní přijali usnesení, kterým doporučili zastupitelstvu města schválit návrh největší změny jízdních řádů MHD v posledních letech.

Podle návrhu přibyde v Břeclavi celkem 22 nových spojů, většina z nich do městských částí Stará Břeclav a Charvátská Nová Ves, zlepší se také spojení do nemocnice nebo návaznost na vlakové spoje.

 

„Na základě mnoha připomínek a podnětů občanů jsme se rozhodli předložit zastupitelům komplexní návrh na změnu jízdních řádů. Jedná se o ucelenou koncepci, která přinese cestujícím větší komfort při užívání MHD. Chceme navýšit počet spojů a zároveň zlepšit napojení na vlaky, kterými lidé jezdí do zaměstnání mimo město. Očekáváme od toho kroku také to, že místo aut použijí lidé MHD, což uleví složité dopravní situaci v Břeclavi,“ shodují se představitelé vedení města. „Spoje přibydou také ve večerních hodinách a budou navazovat na příjezdy vlaků z Brna i požadavky místních zaměstnavatelů. V brzkých ranních hodinách budou autobusy jezdit častěji, což usnadní obyvatelům dopravu do práce,“ dodává vedení města.

 

Nové jízdní řády jsou přehlednější, pravidelnost a četnost spojů odpovídá potřebě a obsazenosti, jízdní řády přidávají také nové spoje v časech, které podle připomínek občanů a podniků výrazně chyběly. Pokud zastupitelstvo města na svém jednání 31. srpna 2022 návrh schválí, nové jízdní řády budou platit už od 1. října. Dojde k navýšení počtu ujetých kilometrů zhruba 4 673 km měsíčně, tedy asi 56 000 ročně. Dopad na rozpočet města bude cca 3,5 až 4 miliony Kč ročně, podle aktuální ceny paliv.