Vedení města Břeclav se loučí s tajemníkem úřadu

Své dlouholeté působení ve funkci tajemníka Městského úřadu v Břeclavi ukončil podpisem dohody k 31. červenci Zdeněk Opálka.

Úřad opouští po dlouhých letech práce na bývalém okresním a poté městském úřadu. Vedení města se rozhodlo v další spolupráci nepokračovat a přeje panu Opálkovi hodně úspěchů v jeho dalším pracovním směřování. Při svých plánech na zlepšení života občanů Břeclavi vedení města o dalších změnách na klíčových pozicích městského úřadu neuvažuje. Na místo tajemníka úřadu bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení. Prozatím byl vedením úřadu pověřen vedoucí odboru kanceláře tajemníka Ivan Kejík.

Statopluk Pěček, starosta
Jakub Matuška, 1. místostarosta
Richard Zemánek, místostarosta