Vedení města vyrazí za občany

Vedení města se rozhodlo obnovit tradici setkávání s občany jednotlivých městských částí. "Nechceme být při kontaktu s občany odkázaní jenom na dnes tak oblíbené sociální sítě. Myslíme si, že normální lidská diskuze, tzv. z očí do očí, je stále nejlepší formou komunikace," je přesvědčen starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Tradice setkávání představitelů města s občany byla před několika lety přerušena. Důvodem byl malý zájem ze strany občanů. Vedení města věří, že tentokrát bude situace lepší. "Vybrali jsme pro každou městkou část témata a problémy, které tamní obyvatele nejvíc pálí. Vedle toho budeme na všech setkáních představovat připravovaný motivační systém třídění odpadů a také budeme informovat o činnosti Technických služeb města Břeclavi, které fungují od letošního roku. Chceme, aby lidé věděli, v čem jim Technické služby mohou pomoci a na koho se mají obrátit. Z toho důvodu se setkání s občany zúčastní také vedoucí Technických služeb Karel Osička," uvedl starosta Svatopluk Pěček.

TERMÍNY SETKÁNÍ S OBČANY A VYBRANÁ MÍSTNÍ TÉMATA

Charvátská Nová Ves (sokolovna) - úterý 12. 11. od 17.00.

Mobilní sběrný dvůr, bezpečný přechod v ulici Lednická - autobusový záliv, oprava u výdejny obědů pro důchodce, Penny market.

Stará Břeclav (kulturní dům Na Obecní) - středa 13. 11. od 17.00.

Úprava prostranství u kapličky, výsadba zeleně, parkování kolem parku, ulice Hřbitovní, přístavba Domu seniorů.

Poštorná (kulturní dům) - pondělí 18. 11. od 17.00.

Chodník ke hřbitovu, křižovatka u kostela (semafory, autobusový záliv), detašovaný sběrný dvůr, plánovaná výstavba domu pro seniory Hájová.

Centrum města (Dům školství) - středa 20. 11. od 17.00.

Rekonstrukce prostoru před nádražím, cyklostezka na Bratislavské ulici, budoucí využití zámku, záměry s prostorem bývalého cukrovaru.