Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

V pátek 26. března 2021 budou pro občany Břeclavi přistaveny velkoobjemové kontejnery. První z nich budou ve Staré Břeclavi v ulici Říční, kam budou od 8 do16 hodin přistaveny dva kontejnery - jeden na bioodpad a jeden na objemný odpad. V sobotu 27. března budou mezi 10. - 16. hodinou přistaveny dva velkoobjemové kontejnery s obsluhou v Poštorné na ulici Záhumní. I tady bude k dispozici velký kontejner na bioodpad a další na objemný odpad. Kontejnery bude společnost AVE po naplnění odvážet a k dispozici budou další. Jedná se o první místa po zimní přestávce, rozšíření stanovišť bude předmětem jednání.

Není k dispozici žádný popis fotky.