Velmi silný vítr hrozí i v neděli

Silný západní, postupně severozápadní vítr s nárazy 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h) hrozí v neděli 23. února od 15.00 do pondělí 24. února do 4.00 Nejsilnější nárazy se očekávají ve večerních hodinách při přechodu studené fronty.

Hrozí poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné je přerušení elektrického vedení. Lidem hrozí nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy.
Sledujte vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích. Zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty. Omezte pohyb venku i jízdy autem. Nezdržujte se a neparkujte zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechoďte do lesa a nepřibližujte se k spadlým drátům elektrického vedení.