Veřejné fórum ukázalo, co je pro Břeclavany důležité

Ve čtvrtek 12. dubna se v Domě školství uskutečnil další ročník veřejného fóra Zdravého města. O problémech města přišlo diskutovat 53 Břeclavanů.

Diskuze byla rozdělena do několika tématických okruhů - kultura a tradice, vzdělávání a výchova, doprava, ekonomika a podnikání, občan a úřad, životní prostředí, zdraví a sociální prostředí. 
V úvodní prezentaci místostarosta Svatopluk Pěček mimo jiné uvedl, že bylo řešeno 9 z 12 podnětů, vzešlých z loňského Veřejného fóra Zdravého města. Letos vzešlo z jednání Veřejného fóra 14 podnětů, ke kterým se budou moci Břeclavané ještě vyjádřit v anketě a určit tak jejich prioritu. Anketa bude k dispozici ve zpravodaji Radnice a letos poprvé budou moci hlasovat také uživatelé a

1. Výsadba zeleně ve městě (velkokorunných stromů)
2. Podjezd tř. 1. máje pro cyklisty
3. Nedostatek startovacích bytů pro mladé rodiny
4. Bezpečnostní vjezd do MěÚ
5. Zlepšit povědomí dětí o historii města
6. Cyklostezka ke hřbitovu
7. Obnova kulturních památek
8. Letní kino
9. Hustota dopravy v Břeclavi
10. Nedostatečný počet park. míst na sídlišti Valtická
11. Nedostatek odborníků (např. zubař, psycholog)
12. Webové stránky města
13. Využití komerčních prostor v majetku města
14. Zveřejnění plánovaného kácení stromů

Anketa Zdravého města