Veřejné projednání plánu odpadového hospodářství města

Ve středu 22. listopadu proběhne veřejné projednání plánu odpadového hospodářství města Břeclavi na období 2017 - 2026 a z něj vyplývajících cílů a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů.

Projednání se bude konat v budově Městského úřadu, zasedací místnost č. 39 v 15 hodin. 

Plány odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Plán odpadového hospodářství je v podstatě nástroj pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a tento plán je závazným podkladem pro její činnost.

Návrh Plánu odpadového hospodářství najdete na 

https://breclav.eu/urad/navrh-planu-odpadoveho-hospodarstvi-2017-2026