Vinaří pozor! Nebezpečná choroba révy

Na podzim 2021 byl Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen ÚKZÚZ) proveden průzkum vybraných chorob révy vinné ve vinařské oblasti Morava. Laboratorními rozbory byla na třech lokalitách (ve vinicích v k.ú. Bulhary, k.ú. Perná a k.ú. Oleksovičky) diagnostikována karanténní choroba révy vinné fytoplazmové zlaté žloutnutí révy způsobené fytoplazmou Gapevine flavescence dorée fytoplasma (dále jen GFDP).

GFDP je nejvýznamnější choroba révy vinné a jedná se o první výskyty této choroby na území České republiky.

Nejnápadnějším příznakem GFDP je předčasné intenzivní zbarvení a skvrnitost listů. Listy jsou nápadně zbarvené, listy bílých odrůd žlutozeleně, v okolí žilnatiny zlatožlutě, listy modrých odrůd jsou zbarvené červeně až červenofialově antokyany, žilnatina zůstává zelená nejdéle. Zpravidla dochází ke svinování listů a postižené části listů postupně nekrotizují a při pomačkání šustí. Postižené listy opadávají na podzim později než zdravé. Dochází k usychání a opadu květenství. Hrozny se buď nevyvíjejí, nebo předčasně vadnou, zasychají, bobule hnědnou a scvrkávají se.

Příznaky napadení rostlin révy GFDP jsou zaměnitelné s příznaky fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy, které způsobuje Candidatus Phytoplasma solani (fytoplazma stolburu). Tyto dvě choroby lze rozlišit pouze laboratorním rozborem.

GFDP je přenášena invazním škůdcem, křískem révovým (Scaphoideus titanus), který se v posledních letech do vinařské oblasti Morava plošně rozšířil. Likvidace tohoto přenašeče je jedna z účinných cest preventivní ochrany. V případě, že se neprovádí ošetřování proti přenašečům GFDP, může se počet napadených rostlin zvýšit každoročně desetkrát a může v závislosti na dalších faktorech brzy dosáhnout 80–100 %.

ÚKZÚZ stanovil „zamořenou zónu“ do vzdálenosti 50 m od hranice pozemku s výskytem GFDP, kde nařídil jednotlivým vlastníkům/uživatelům pozemků individuálně mimořádná rostlinolékařská opatření (dále jen MRO), zahrnující insekticidní ošetření proti křísku révovému a uživateli pozemku, na kterém se GFDP vyskytla, mimo to likvidaci pozitivně testovaných rostlin. Kolem zamořené zóny ÚKZÚZ stanovil „nárazníkovou zónu“ do vzdálenosti 1 500 m od vnější hranice zamořené zóny. V této zóně byla nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření blíže neurčenému počtu osob, zahrnující ošetření rostlin révy proti křísku révovému.

Bližší informace ohledně onemocnění GFDP, přenašečů a přípravků na ošetření rostlin najdete v sekci webu Životní prostředí nebo na Rostlinolékařském portálu na webových stránkách ÚKZÚZ nebo v sekci Život

Porušení povinností stanovených nařízením o MRO je přestupkem.

IMG_6992 IOR.jpg

IMG_7020 IOR.jpg