Vláda zavřela obchody a restaurace

Vláda ČR v rámci boje proti šíření koronaviru s účinností ode dne 14. března 2020 od 6.00 hod. do dne 24. března 2020 do 6.00 hod. zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších
výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,pokud se zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. je zakázána přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských
zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. je zakázána činnost provozoven
stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. je zakázán provoz heren a kasin.