Vodohospodáři představí mezinárodní projekt

Seznámit veřejnost s mezinárodním vodohospodářským projektem Let`s make it visible – Digital Water Management Dyje je hlavním cílem informačního dne, který se uskuteční ve středu 29. května u zámečku Pohansko.

Dopolední program Děti na řece je určen dětem z českých a rakouských škol, které budou na několika stanovištích plnit vzdělávací úkoly a budou pozorovat místní floru a faunu.
Pro veřejnost je určena odpolední část programu. V 16 hodin bude zahájena vernisáž fotografiií na zámečku Pohansko, v 17.00 a v
18.00 se uskuteční organizované prohlídky ramene řeky Dyje.
Cílem projketu Let`s make it visible – Digital Water Management Dyje je zintenzivnění kooperace vodohospodářů na hraničním toku,
zpřístupnění výsledků této spolupráce veřejnosti, předávání informací odborné veřejnosti a prezentace společných výsledků vodohospodářů na obou stranách hranice.

26. 5. 2019