Volby 2018 - důležité termíny

Příprava podzimních voleb do městského zastupitelstva je již v plném proudu, je proto třeba dbát na dodržení důležitých termínů.
  • Odstranění závad na kandidátních listinách:  do 13. srpna 2018 do 16.00 hodin
  • Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o registraci a o odmítnutí kandidátních listin:  do 18. srpna 2018
  • Losování čísel pro označení volebních stran na  hlasovacím lístku:  po ukončení registrace
  • Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám zveřejněním na úřední desce obecního úřadu:  do 21. srpna 2018
  • Delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí:  do 5. září 2018 do 16.00 hodin
  • První zasedání okrskových volebních komisí:  do 14. září 2018
  • Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb:  do 20. září 2018
  • Dodání hlasovacích lístků voličům:  do 2. října 2018
  • Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury:  do 3. října 2018 do 14.00 hodin