Volejbalový svaz ocenil Základní školu Slovácká

V pátek 2. března převzala ředitelka Základní školy Slovácká Iva Jobánková za přítomnosti starosty města Pavla Dominika a místostarosty Zdeňka Urbana z rukou svazového trenéra mládeže Jiřího Zacha certifikát, osvědčující, že ZŠ Slovácká bude i dalších dvou letech partnerskou školou Českého volejbalového svazu.

ČVS tak ocenil kvalitu tréninkového procesu na škole, přínos vedení základní školy a učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu a v neposlední řadě také úspěšnou spolupráci s volejbalovým oddílem Lokomotiva Fosfa Břeclav.
Právě spolupráce s volejbalovým oddílem patří mezi podmínky zařazení mezi parnerské školy. Těmi dalším jsou například tréninková činnost zaměřená na volejbal na I. i II. stupni, minimálně 50 žáků musí být registrovanými hráči volejbalu, škola se musí zúčastnit všech soutěží Asociace školsních sportovních klubů zaměřených na volejbal.
Český volejbalový svaz na oplátku poskytne partnerských školám metodickou pomoc a propagační materiály, uspořádá pro partnerské školy seminář se zaměřením na volejbal v hodinách tělesné výchovy. Škola také získá slevy na volejbalové náčiní a materiální podporu v hodnotě 5 000 korun na školní rok.

DSC_0287.JPG