Vrací se povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se od 10. září zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb mimo bydliště, nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy.

Z tohoto pravidla jsou stanoveny výjimky. Povinnost se nevztahuje mj. na děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, internáty a domovy mládeže, žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, hospitalizované pacienty (je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb), zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně dva metry.

Plné znění mimořádného opatření najdete zde:

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu. Správně nošená rouška (tj. rouška zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.