Vyberte jména pro nové ulice

Do 30. září můžete na e-mailovou adresu dotace@breclav.eu posílat návrhy na jména dvou nových ulic, které se v brzké době objeví v Břeclavi. Obě ulice vzniknou výstavbou nových rodinných domů ve Staré Břeclavi. První lokalita se nachází mezi Domem s pečovatelskou službou a ulicemi Pastevní, U Zbrodku a Na Pěšině. Druhá ulice vznikne v lokalitě zvané Šustárky, na okraji Staré Břeclavi, v blízkosti koryta řeky Dyje.

Tvorba názvu ulic musí splňovat podmínky uvedené v článku 4. Zásad tvorby uličního názvosloví, označování ulic, veřejných prostranství a číslování.

Veřejné prostranství nebo ulici lze pojmenovat zejména po:

a) starých místních historicky doložených názvech,
b) zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, pohoří, řek aj.,
c) směru, poloze, vzhledu a charakteru veřejného prostranství,
d) živé i neživé přírodě,
e) názvech profesí a prospěšných lidských činnostech,
f) zemřelých osobnostech veřejného života, zejména těch, které měly přímý nebo velmi blízký vztah k městu a staly se pro Břeclav významnými,
g) významných místních právnických osobách (institucích, organizacích, spolcích aj.),
h) významných historických událostech, zejména těch, které se týkaly města.

Návrhy je možné zasílat pouze e-mailem na adresu dotace@breclav.eu, do předmětu zprávy napište Anketa ulice. Bližší informace v případě potřeby poskytne Mgr. Petra Hroudná, tel.: 519 311 394, e-mail: petra.hroudna@breclav.eu.

STBV1.jpg

STBV2.jpg

4. 9. 2019