Vybírali Vína města Břeclav

Ve vinotéce v suterénu Lichtenštejnského domu se v pondělí 20. září rozhodovalo o tom, která vína ponesou v následujících 12 měsících označení Víno města Břeclav. Vína hodnotila čtyřčlenná komise zkušených degustátorů. Pátý hlas měli společně zástupci rady města a Městského muzea a galerie. V letošním roce se vybíralo ze 20 vzorků ze šesti vinařství. Výsledky budou slavnostně oznámeny v neděli 26. září v rámci hlavního programu Svatováclavských slavností.

Víno města Břeclav musí podle schváleného statutu splňovat jednu ze dvou podmínek. Buď má vinařská firma sídlo v Břeclavi a hrozny byly vypěstovány ve vinicích ležících v katastrech obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav. Pokud vinařská firma nemá sídlo v Břeclavi, hrozny musí být vypěstovány pouze ve vinicích ležících v katastru města Břeclav.

Víno města Břeclav slouží především jako propagační předmět a dárek. Město Břeclav odkoupí od vinařů, jejichž vína byla vybrána, sjednané množství lahví vítězného vína, které budou opatřeny nálepkami označujícími, že jde o městské víno. Víno opatřené tímto označením se smí prodávat jen na území Břeclavska (tzv. malého okresu).

IMG_3021.JPG