Vybrali další Vína města Břeclav

Ve vinotéce v suterénu Lichtenštejnského domu se ve středu 6. září rozhodovalo o tom, která vína ponesou v následujících 12 měsících označení Víno města Břeclav.

Vína hodnotila čtyřčlenná komise zkušených degustátorů pod vedením Marka Šťastného Chateau Valtice. Pátý hlas měla společně městská rada. Výsledky budou slavnostně oznámeny v neděli 1. října v rámci hlavního programu Svatováclavských slavností.

Víno města Břeclav musí podle schváleného statutu splňovat jednu ze dvou podmínek. Buď má vinařská firma sídlo v Břeclavi a hrozny byly vypěstovány ve vinicích ležících v katastrech obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav. Pokud vinařská firma nemá sídlo v Břeclavi, hrozny musí být vypěstovány pouze ve vinicích ležících v katastru města Břeclav.

Víno města Břeclav slouží především jako propagační předmět a dárek. Město Břeclav odkoupí od vinařů, jejichž vína byla vybrána, sjednané množství lahví vítězného vína, které budou opatřeny nálepkami označujícími, že jde o městské víno. Víno opatřené tímto označením se bude smět prodávat jen na území Břeclavska (tzv. malého okresu). 

Břeclav není obecně vnímána jako vinařské město, nicméně drobných vinařů je především mezi místními zahrádkáři je spousta. Břeclav má navíc specifické postavení na trojmezí tří vinařských podoblastí – Slovácké, Velkopavlovické a Mikulovské, navíc na jihu sousedí s rakouským Weinviertlem.