Vyhlášení 2. kola dotačního titulu Podpora činností v sociální oblasti