Vyhlášení dotačních programů na rok 2021

Na dotace pro rok 2021 vyčlenilo vedení města celkem 24.180.000 korun. Dotační programy na poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi vyhlásila Rada města ve středu 30. září.

Zároveň byly stanoveny také lhůty pro podání žádostí. I v letošním roce bude většina žádostí přijímána a vyhodnocena ještě před koncem roku. Smyslem tohoto kroku je urychlit vyplácení dotací.

Vedení města se rozhodlo, že i přes současnou vážnou situaci spojenou s pandemií COVID 19, kdy došlo k razantnímu snížení daňových příjmů města, zachová objem finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech.

„Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo zachovat dotace v plné výši. Navíc bude v příštím roce otevřen i nový dotační titul ´Investice do sportovního prostředí´. Už tradičně chceme mít všechny dotace rozděleny do začátku příštího kalendářního roku, a tentokrát se bude postupovat také podle nového systému podávání žádostí,“ doplnil informaci místostarosta města Richard Zemánek.

Celkem bude v rozpočtu na rok 2021 na městské dotace vyčleněno 24.180.000 Kč, které budou rozděleny do devíti vyhlášených dotačních programů:

 • Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2021

Alokace = 12.500.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 02.11. – 16.11.2020.

 • Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2021

Alokace = 2.700.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 02.11. – 16.11.2020.

 • Podpora činnosti v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi v roce 2021

Alokace = 700.000 Kč.

 1. kolo – termín pro podávání žádosti 02.11. – 16.11.2020.
 2. kolo – termín pro podávání žádostí 19.07.2021 – 02.08.2021.

Termín pro podávání žádostí 19.07.2021.

 • Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav na rok 2021

1. kolo. - alokace = 3.600.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 02.11. – 16.11.2020.

2. kolo – alokace = 2.230.000 Kč.

 • Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb na rok 2021

Alokace = 800.000 Kč (nájem v zařízeních města Břeclavi).

Termín pro podávání žádosti 18.01. – 29.01.2021.

 • Fond malých sociálních projektů

Alokace = 350.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 18.01. –29.01.2021.

 V lednu 2021 budou ještě vyhlášeny dotační programy:

 • Individuální dotace pro rok 2021 – 500.000 Kč
 • Podpora rozvoje cestovního ruchu pro rok 2021 - 300.000 Kč
 • Investiční dotace pro rok 2021 - 500.000 Kč

Dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce. Veškeré potřebné informace, formuláře a dokumenty včetně nových zásad a pravidel pro poskytování dotací jsou žadatelům k dispozici na webových stránkách města (www.breclav.eu) v sekci Služby úřadu/Rozpočet a dotace.