Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice právník/právnička odboru kanceláře tajemníka  

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Zajišťování právního poradenství a konzultační činnosti v rámci městského úřadu (návrhy optimálního právního postupu, právní stanoviska, identifikace právních rizik). Zabezpečování právní garance materiálů pro orgány města, zabezpečení komplexní tvorby obecně závazných vyhlášek a nařízení města, zpracovávání a kontrola smluv uzavíraných městem, zastupování města Břeclav při soudních sporech, případně správních řízeních u jiných správních orgánů.

 

Co od Vás očekáváme?

Odpovědnost, rozhodnost, zdvořilé vystupování, plánování, důslednost, logické myšlení, přesnost, spolehlivost, psychickou odolnost, samostatnost, orientaci na výkon a výsledek, schopnost obhájit právní názor, časovou flexibilitu, pečlivost, odborný rozvoj a komunikační dovednosti na velmi vysoké úrovni

VŠ vzdělání právního směru, preferováno magisterské vzdělání v oboru Právo na právnické fakultě se sídlem v České republice

Velmi dobrou znalost občanského zákoníku, zákoníku práce, zákona o zadávání veřejných zakázek, správního řádu, zákona o obcích a dalších právních předpisů týkajících se výkonu veřejné správy. 

Výhodou praxe v oboru

ŘP sk. B

 

Co od nás dostanete?

Nadstandardní platové ohodnocení

Finanční odměny

Mentora po dobu adaptačního procesu

Moderní a příjemné pracovní prostředí

Pružnou pracovní dobu

Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Závodní stravování a další

 

Odměňování: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. Platové rozpětí třídy 11 je 25.280,- Kč až 37.170,- Kč dle zápočtu dosažené odborné praxe uchazeče. K tomuto základnímu platovému tarifu náleží osobní příplatek. K dané pozici se vážou odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.   

Předpokládaný nástup: září 2024, nebo dohodou 

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 02 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 26. června 2024. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr