Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyly poskytnuty.