Výlukové jízdní řády MHD

Vzhledem k tomu, že od 2. 4. 2024 do 29. 4. 2024 bude zcela uzavřena ulice Díly v Poštorné, dotkne se tato uzavírka i trasy linek městské autobusové dopravy a obsluhy autobusových zastávek Nádražní, PKZ a Tovární čtvrť.

Zastávka Tovární čtvrť bude po dobu uzavírky pro oba směry zrušena bez náhrady. 

Zastávka PKZ pro směr z centra k ul. Díly bude v její stávající poloze zrušena, její obsluha bude přesunuta do zastávky PKZ ve směru do centra města. 

Aby bylo možno zachovat obslužnost zastávek Nádražní a PKZ bylo nutno přistoupit k větším změnám ve vedení jednotlivých linek a spojů, např. linka 566 bude vedena obousměrně po ul. Nádražní, nepojede na Valtickou a Valtickou točnu; linka 567 bude vedena obousměrně ul. Hlavní a Na Valtické, nepojede přes ul. Nádražní; vybrané spoje linky 563 budou prodlouženy na ul. Nádražní a obslouží zastávky Nádražní a PKZ. 

Výlukové jízdní řády si můžete řádně prostudovat zde:

562.pdf

563.pdf

566.pdf

567.pdf

568.pdf

569.pdf