Výlukové jízdní řády v zasažených obcích

Kordis JMK zveřejnil mimořádné jízdní řády autobusových linek, které vedou přes postižené obce.

Linka 572_tornádo

Linka 573_tornádo