Výpadek proudu v Charvátské Nové Vsi

6 trafostanic v Charvátské Nové Vsi postihl výpadek proudu. A to z důvodu stržení drátů vysokého napětí nákladním automobilem. Společnost E.ON na opravě pracuje, zatím není jasné, kdy elektřina opět půjde. Pokusí se ještě vše stihnout dnes!