Výstraha před silným větrem

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným větrem, která platí od dnešních 6.00 do 17.00. Velmi silný západní vítr by měl v nárazech přesáhnout rychlost 90 km/h.

Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné je přerušení elektrického vedení. V silném větru hrozí nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Mohou nastat komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací.
Doporučujeme sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, zabezpečte skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržujte se a neparkujte zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechoďte do lesa a nepřibližujte se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy autem jeďte maximálně opatrně a pomalu.

Výstraha.png