Vznikla pracovní skupina pro sociální bydlení

Ve čtvrtek 14. března proběhlo první setkání nově vzniklé pracovní skupiny k chystanému sociálnímu bydlení. Cílem pracovní skupiny je efektivní nastavení výběru potenciálních nájemníků, monitoring potřeb a vytvoření pořadníku a nastavení fungování doprovodné sociální práce.

Členové pracovní skupiny složené se zástupců Oblastní Charity, Prahu Jižní Morava, IQ Roma servisu, Městského projektu komplexní podpory, Agentury pro sociální začleňování, pracovníků Městského úřadu a vedení města si jako vedoucí pracovní skupiny jednohlasně zvolili zastupitelku a sociální pracovnici Karolínu Laubovou.