Vznikne za zimním stadionem lesopark?

Na základě inciativy města se v minulém týdnu uskutečnilo společné jednání zástupců města, Lesního závodu Židlochovice, Agentury ochranu přírody a krajiny a ekologického hnutí Brontosaurus. Cílem jednání bylo najít společnou řeč pro budoucí realizaci lesoparku za zimním stadionem.

Město Břeclav má na tyto oblasti zpracovány dílčí studie. V lokalitě by mohl po jejich vzájemném propojení vzniknout městský les nebo rozsáhlý lesopark, který by sloužil primárně pro odpočinek místních obyvatel. Aby mohlo město investovat do další projektové přípravy a do budoucna některé záměry zrealizovat, je ale nutné přehodnotit současné omezení těžby dřeva, které je stanoveno v Lesním hospodářském plánu na období 2010-2019 a které neumožňují provést plánované zásahy.
Dalším nutným krokem je nalezení shody na způsobu hospodaření v těchto porostech s ohledem na zachování trvalosti lesa a zajištění relativní bezpečnosti návštěvníků.
Při prohlídce řešeného území bylo všemi zúčastněnými jednoznačně konstatováno, že lokalita potřebuje obnovu lesa, který je ve vysokém věku navíc zde přibývá usychajících jasanů. V rámci dílčích projektů chce zde město např. vybudovat mlatové chodníky s novou lávkou přes Mlýnský náhon a obnovit původní malé vodní plochy. Celý záměr chce město připravit a poté požádat o finanční prostředky např. z nadace Proměny.
"Z tohoto prvního společného jednání vzešlo, že všechny zúčastněné subjekty s celkovou revitalizací dotčeného území a plánovanými změnami souhlasí. Veškeré změny a požadavky na úpravu lesních porostů by měly být zapracovány do nově připravovaného lesního hospodářského plánu na nadcházející desetiletí. Město nyní proto bude dále připravovat projektovou dokumentaci, nezbytnou pro podání žádosti o dotaci," uvedl po jednání břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.