Za Charvátskou budou ovocné stromy i nové cesty

Ovocné stromy, mandloně, nová stezka pro cyklisty. I takto se promění krajina mezi Charvátskou Novou Vsí a Lednicí. Finišuje totiž proces komplexních pozemkových úprav, který nejen uspořádá vlastnická práva, ale také zvýší prostupnost krajiny, zlepší ochranu zemědělské půdy i vody, zvýší biodiverzitu a celkovou ekologickou stabilitu krajiny.

Řízení o pozemkových úpravách zahájil Státní pozemkový úřad v této oblasti už v roce 2015. Dnes je návrh, který představuje budoucí podobu území mimo zastavěnou část Břeclavi a který bylo nutné projednat s více než sedmi sty vlastníky pozemků, připravený ke schválení.

Součástí návrhu je i plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání krajiny. Jde třeba o polní a lesní cesty, mostky, aleje, zatravnění a podobně. Ten počítá mimo jiné i s cestou, která bezpečně zavede cyklisty z Břeclavi do Lednice.

„Bezpečné propojení s Lednicí pro cyklisty nám chybí. Pracovali jsme s variantou vybudování cyklostezky vedle hlavní komunikace, která je ve vlastnictví kraje. Tam jsme ale narazili na několik problémů, například přechod cyklostezky přes autokemp,“ vysvětluje starosta Svatopluk Pěček, proč se začalo pracovat s novou variantou. K cyklostezce bude podle nového plánu možné využít cestu navazující na stávající cyklostezku na protipovodňové hrázi, která míří z Charvátské Nové Vsi přes pole kolem bývalého zemědělského družstva a dále mírně do kopce kolem větrolamu a zahrádek. V katastru Lednice se u úpravny vody napojí na cyklostezku vedoucí k lázeňské kolonádě.

Plán společných zařízení myslí také na ochranu před větrnou erozí, kterou je území za Charvátskou Novou Vsí silně ohroženo. Původně měly proto půdní bloky oddělit větrolamy. Tento záměr však narazilo na odpor ministerstva kultury, a to především z důvodu, že by tyto krajinné prvky výškou konkurovaly původním historickým alejím – Ladenské a Vejmutovkové. Ty jsou součástí kompozice kulturní krajiny Lednicko-valtického areálu a jsou tedy předmětem ochrany památkové péče. Místo větrolamů se tedy budou sázet stromořadí středně vysokých dřevin. Zejména ovocné stromy nebo mandloně.

Plán společných zařízení již schválili břeclavští zastupitelé. Většina z nich se totiž bude realizovat na obecních pozemcích. Díky pozemkovým úpravám město do svého majetku získá přes 50 hektarů pozemků. Původně zde přitom spravovalo jen asi 35 hektarů.