Za opožděné zaplacení poplatků nebudou sankce

Vzhledem k současné situaci a jejich tvrdým dopadům na obyvatele, se vedení Města Břeclav rozhodlo, že nebude ukládat sankce za poplatky, které budou uhrazeny po stanoveném termínu.

Jedná se o místní poplatky za odpady a za psy. Oba poplatky by měly být zaplaceny do 31. 5. 2020. Neuplatnění sankcí se bude týkat poplatníků, kteří tyto poplatky uhradí nejpozději do 31. 10. 2020.