Začala výměna semaforů

V pondělí 5. března byla zahájena výměna semaforů na hlavním průtahu městem.

"V průběhu 24 týdnů budou vyměněny staré, nevyhovující semafory na šesti křižovatkách za moderní zařízení, které umožní i nastavení tzv. zelené vlny. V této lhůtě je počítáno i se zkušebním provozem, během kterého bude vyladěno správné nastavení a vzájemná komunikace jednotlivých semaforů," uvedl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.
Jako první přijde na řadu křižovatka u cukrovarského mostu, souběžně se začne pracovat také na křižovatce u soudu. Následovat budou křižovatky na náměstí, u Billy a u odbočky k nemocnici. Práce si vyžádají dílčí omezení průjezdnosti, proto je potřeba aby řidiči, cyklisté i chodci věnovali pozornost dopravnímu značení a respektovali ho.