Začalo statistické výběrové šetření v domácnostech

Od 2. února do 26. května organizuje Český statistický úřad každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Šetření provádějí speciálně vyškolení pracovníci, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování údajů je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.
V případě dotazů se mohou občané obracet přímo na pracovnici Krajské správy ČSÚ Mgr. Michaelu Kolářovou, tel 542 528 233, která je pověřena řízením statistického šetření Životní podmínky 2019 v Jihomoravském kraji.