Začaly práce na rozšíření hřbitova

V návaznosti na výstavbu nové smuteční obřadní síně bude realizováno v měsících červen až září rozšíření městského hřbitova. Po dobu stavebních prací bude zajištěn přístup do objektu hřbitova po nynější provizorní přístupové cestě a po kolaudaci smuteční obřadní síně (v měsíci srpnu) bude již umožněn vstup hlavním vchodem.