Začíná celostátní průzkum dopravního chování

Během letošního podzimu a příštího jara se v celé České republice uskuteční dosud nejrozsáhlejší průzkum zaměřený na dopravu a její budoucnost (tzv. průzkum dopravního chování). Cílem průzkumu je získat informace pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů i státu jako takového.

Sběr dat bude probíhat formou osobních návštěv profesionálně vyškolených tazatelů, kteří jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v dotazníku se budou týkat našeho každodenního dopravního chování, kupříkladu jaké dopravní prostředky volíme, jak daleko dojíždíme do práce apod. Odpovědi budou sloužit pouze pro účelyt ohoto průzkumu a nebudou dostupné žádné třetí straně, informace budou vyhodnocovány anonymně a nebude tak možné spojit konkrétní osobu s konkrétní odpovědí.
Průzkum provádí Centrum dopravního výzkumuve spolupráci s agenturou FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu za podpory Ministerstva dopravy České republiky. Osloveno bude z celkem 40 000 náhodně vybraných domácností.
Další informace o průzkumu budou zveřejňovány na webových stránkách www.ceskovpohybu.cz.