Začalo povodňování lužních lesů

Na základě žádosti Lesů ČR začalo ve čtvrtek 17. 3. 2022 od 7 hod povodňování lužních lesů v oblasti Soutoku. Odtok z Novomlýnských nádrží bude zvýšen na cca 95 – 100 m3/s, což samozřejmě zvýší i hladinu řeky Dyje pod nádržemi. Manipulace je v souladu s platným manipulační řádem pro dolní nádrž Nové Mlýny. Doba vypouštění zvýšeného průtoku bude závislá na aktuálním přítoku do nádrží. Povodňování bude ukončeno nejpozději při dosažení hladiny 169,90 m n.m. Předpokládá se vypouštění v trvání cca 1,5 dne.