Začínají práce na Komenského nábřeží

Povodí Moravy zahajuje práce na protipovodňové zídce na Komenského nábřeží v Břeclavi.

Investor plánuje dokončení stavby do 31. října 2022. V průběhu realizace stavby se počítá s částečnými uzavírkami komunikace, které se vztahují především na zjednosměrnění Komenského nábřeží a zajištění objízdných tras pro autobusovou dopravu. Na objízdných trasách bude zrušeno parkování vozidel, které je částečně nahrazeno parkováním za kulturním domem a u polikliniky. Realizace stavby bude zahájena ve směru od točny proti proudu k lávce pro pěší. Aktuální provoz určí vždy dopravní značení.

V návaznosti na tuto stavbu bude dle předpokladu VaK Břeclav probíhat od září 2022 potřebná rekonstrukce nevyhovující staré kanalizace na Komenského nábřeží.