Začne povodňování lužních lesů

Od úterý 5. března dojde ke zvýšení hladiny řeky Dyje. Povodí Moravy na základě žádosti Lesů ČR zahájí plánovanou manipulaci na novomlýnských nádržích, která umožní povodňování obory Soutok.

Účelem této manipulace je doplnění vodních stavů na revitalizační soustavě kanálů v oboře Soutok a tím posílení vodního režimu v této oblasti.
V závislosti na přítocích do novomlýnských nádrží vodohospodáři plánují zvýšený odtok do Dyje ponechat po dobu zhruba čtyř dní tak, aby došlo ke snížení hladiny v nádržích opět na kótu cca 170,00 m n. m.