Začne rekonstrukce semaforů u Žluté školy

Během středy 7. 11. a čtvrtka 8. 11. bude provedena výměna řadiče a vložek návěstidel semaforů na křižovatce ulic Jana Palacha a Sovadinova. Na sloupy semaforů (zůstanou stávající) budou také přidána tlačítka pro chodce, stejně jako je tomu na všech světelných křižovatkách mezi Poštornou a Starou Břeclaví.

"Rekonstrukce světelné signalizace na této křižovatce původně plánována nebyla, protože neleží na průtahu městem, který jsme chtěli řešit přednostně. Nakonce jsme se ale rozhodli modernizovat i tuto křižovatku, světelná signalizace zde také má již své odslouženo a chtěli jsme, aby na všech světelných křižovatkách byl stejný typ zařízení, včetně tlačítek pro chodce. Nové semafory navíc umožní hasičům, aby si při výjezdech dálkově zastavili provoz na této křižovatce," uvedl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček. S realizací rekonstrukce se čekalo na otevření ulice Stromořadní, aby se snížil dopravní nápor na křižovatce u Žluté školy. Práce si nevyžádají zásadnější dopravní omezení, jen po nezbytně nutnou dobu budu semafory pochopitelně mimo provoz. Proto bude třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Přestože zkušební provoz semaforů na křižovatkách mezi Poštornou a Starou Břeclaví již skončil, město jejich fungování stále sleduje. "Vyhodnocujeme naše poznatky i připomínky občanů a snažíme se provoz nových maximálně zefektivnit, abychom omezili dopravní problémy na tomto frekventovaném tahu na minimum," uvedl místostarosta Svatopluk Pěček.