Zahájení oprav kanalizace na ulici Hlavní v Poštorné

Opravy kanalizace na ulici Hlavní v Břeclavi–Poštorné budou probíhat od pondělí 17. února 2020. Uzavřen bude chodník mezi domy s orientačními čísly 91 – 87, vždy o délce maximálně 10 metrů. Zhotovitel stavby zajistí přístup k sousedním nemovitostem. Silniční doprava nebude přerušena. Situaci přechodného dopravního značení na období do 30. března 2020 přikládáme:

0001.jpg