Zákaz odběru z vodních toků a nádrží

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, vydal zákaz odběru z vodních toků a nádrží apod. pro účely napouštění bazénů, mytí automobilů, kropení kurtů a zavlažování zatravněných ploch pro soukromé účely.

Zákaz nakládání s vodami je vydán na dobu neurčitou. Nedodržení této vyhlášky bude řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sazeb sankcí, vyplývajících z vodního zákona resp. zákona č. 250/2016 Sb. 

Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum.

Důvodem zákazu je snížený stav podzemních vod, dlouhotrvající minimální až nulové průtoky ve vodních tocích, které se pohybují na celém území ORP Břeclav dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v hodnotách „sucho“. Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští období lze očekávat, že situace se v následujícím období nebude výrazně zlepšovat.
Zákaz se týká také kromě Břeclavi i obcí Ladná, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice, Valtice, Zaječí.