Zákaz vstupu do obory Soutok

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, vydal v pondělí 17. dubna opatření obecné povahy o dočasném zákazu vstupu do obory Soutok.

S ohledem na současné zvýšené průtoky v řekách Dyji, Moravě a Kyjovce a zaplavení rozsáhlých komplexů lužních porostů požádaly Lesy ČR městský úřad o dočasné omezení vstupu veřejnosti do obory Soutok v katastrálních územích Břeclav a Lanžhot. Veřejnost může být ohrožena na zdraví a životě při vstupu a pohybu v zaplavených částech lesních porostů. Současně je zvěř, pohybující se již tak na omezeném nezaplaveném prostoru, v důsledku pohybu veřejnosti dále koncentrována do míst, kde vznikají nadměrné škody na lesních porostech.

Opatření platí 17. dubna do 15. května.