Zákaz vstupu do obory Soutok

V souvislosti s povodňovou situací na řekách Morava a Dyje vydává Městský úřad Břeclav dočasné omezení vstupu do obory Soutok. Opatření platí od dnešního dne až do 31. 1. 2024.

Vztahuje se na lesní pozemky na celém území obory Soutok v katastrálních územích Břeclav a Lanžhot s výjimkou severní části obory. Přístup do obory Soutok zůstane zachován od města Břeclav po zámeček Pohansko, respektive nápustný objekt Pohansko na řece Dyji.

V oboře Soutok došlo k zaplavení rozsáhlých komplexů lesa. Situace bude obdobná i v následujících dnech, se silnými mrazy dojde také k rozsáhlému zamrznutí zaplavených ploch. Pohyb v těchto lokalitách může být tedy velmi nebezpečný i po částečném opadnutí povodňové vlny, a to jak přímo v porostech, tak i po lesních cestách. Vlivem podmáčení půdy mohou být stromy nestabilní a hrozí jejich pád na komunikace.

Současně je zvěř, pohybující se na omezeném nezaplaveném prostoru, v důsledku pohybu veřejnosti dále koncentrována do míst, kde vznikají nadměrné škody na lesních porostech.