Záměr budoucího prodeje části pozemku

Město Břeclav nabízí k prodeji části pozemků p. č. 3729/7 o výměře cca 15 m², p. č. 3729/43 o výměře cca 6 m², p. č. 153/39 o výměře cca 131 m² a p. č. 153/17 o výměře cca 86 m², vše v k. ú. Břeclav.

Bližší informace naleznete na úřední desce města: https://breclav.eu/officeboard/file/35396